GENERAL

כוח השוכר: עורך דין נגד הסכמי תמ”א 38/2

Urban Renewal TAMA 38 Projects | Mor & Co. Law Firm

הסכמי ניהול דיירים, ובמיוחד הוראות תמ”א 38/2, הפכו לנושא שנוי במחלוקת בתחום הנדל”ן, ועוררו מאמצי הסברה של שוכרים המתנגדים להסכמים אלו. בעוד תמ”א 38/2 נועדה לחזק את בטיחות הבניין וחוסן, חלק מהדיירים פועלים נגדה באופן פעיל. במאמר זה נבחן את הסיבות העומדות מאחורי התנגדות הדיירים להסכמי תמ”א 38/2.

 1. עומס פיננסי: חשש עיקרי לדיירים הוא הנטל הכספי המוטל מהוראות תמ”א 38/2. הסכמים אלו מחייבים את בעלי הנכסים להשקיע משמעותית בשיפורים מבניים, מה שמעורר חשש שהעלויות הללו יועברו בסופו של דבר לדיירים באמצעות העלאת דמי שכירות או אחזקה.
 2. חרדת עקירה: שיפוצים תמ”א 38/2 עשויים לחייב מעבר זמני של דיירים. עקירה זו עלולה לשבש חיים, ולהוביל לאתגרים במציאת דיור זמני מתאים, במיוחד באזורים עירוניים עם ביקוש גבוה. המהפך יוצר אי נוחות ואי ודאות.
 3. היעדר השפעת דיירים: הדיירים מרגישים לעיתים קרובות מודרים מתהליך קבלת ההחלטות בנוגע לשיפוצים של תמ”א 38/2. ייתכן שלא תהיה להם השפעה על היקף העבודה, לוחות הזמנים, או כיצד זה ישפיע על חיי היומיום שלהם. חוסר ההשתתפות הנתפס הזה מותיר את הדיירים בתחושת חוסר אונים ודחיקה לשוליים.
 4. אבטחת איכות: החששות לגבי איכות העבודה במהלך שיפוצים בתוקף. הדיירים חוששים שקבלנים עשויים לתעדף קיצוץ בעלויות על פני הבטחת הבטיחות ואורך החיים של השיפורים, מה שעלול לפגוע ברווחתם.
 5. ליקויים בשקיפות: תקשורת אפקטיבית חיונית לבניית אמון בין דיירים לבעלי נכסים. חלק מהדיירים טוענים כי לא ניתן להם מידע מספיק על ההסכמים, זכויותיהם וכיצד ישפיעו השיפוצים עליהם. חוסר השקיפות הזה מעורר חוסר אמון ותסכול.
 6. פשרות לטווח קצר לעומת ארוך טווח: הסכמי תמ”א 38/2 מציגים לעתים קרובות פשרה בין שיבושים קצרי טווח לבין שיפורים מבניים ארוכי טווח. יש דיירים שמעדיפים את הנוחות המיידית שלהם על פני ההטבות ארוכות הטווח, מה שמעודד את התנגדותם להוראות.
 7. חוקיות מורכבות: הנוף המשפטי והרגולטורי המורכב סביב הסכמי תמ”א 38/2 עלול להותיר את הדיירים תחושת מומים וחוסר ודאות לגבי זכויותיהם וחובותיהם.
 8. פערים סוציו-אקונומיים: ההשפעה של הוראות תמ”א 38/2 יכולה להשתנות במידה רבה בהתאם למצב הסוציו-אקונומי של הדיירים. דיירים בעלי הכנסה נמוכה עשויים למצוא את זה מאתגר יותר להתמודד עם ההיבטים הפיננסיים והלוגיסטיים של התהליך.

סנגור דיירים נגד הסכמ התנגדות דייר לתמ”א 38/2 מדגיש את חשיבות השמירה על הזכויות והאינטרסים של השוכרים. כדי להתמודד עם החששות הללו, תומכים ממליצים על מספר אמצעים:

 1. העצמת דיירים: העצמת דיירים בידע על זכויותיהם וחובותיהם במסגרת הסכמי תמ”א 38/2.
 2. תמיכה משפטית: מתן תמיכה משפטית ומשאבים לדיירים המתמודדים עם עקירה או קשיים כלכליים עקב הוראות אלה.
 3. דרישות שקיפות: דוגלת בשקיפות ובמעורבות רבה יותר של הדיירים בתהליך השיפוץ.
 4. פיקוח על אבטחת איכות: קמפיין למען אמצעי אבטחת איכות מחמירים כדי להבטיח את הבטיחות והעמידות של השיפורים.
 5. רפורמה רגולטורית: דחיפה לשינויים רגולטוריים שמאזנים בין בטיחות הבניין לרווחת הדיירים.

לסיכום, הסברה של דיירים נגד הסכמי תמ”א 38/2 מדגישה את החשיבות של קולות הדיירים בעיצוב מדיניות הדיור והתקנות. בעוד שהסכמים אלו שואפים לשפר את בטיחות הבניין, יש לטפל בחששות ובהתנגדויות של הדיירים כדי ליצור מסגרת הוגנת ושוויונית לכל בעלי העניין המעורבים.

LEAVE A RESPONSE

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts